فرم ثبت اطلاعات آثار هنری

هنرمند، مجموعه دار و هنر دوست گرامی

​سپاس از همراهی ارزشمند شما، به قسمت ارسال اطلاعات آثار هنری و اطلاعات هنرمند / مجموعه دار جهت همکاری با شش در دو خوش آمدید.

جهت ارائه و فروش آثار خود در پلتفرم شش در دو، فرم زیر را با دقت تکمیل کنید. پس از بررسی اطلاعات ارسال شده و در صورت امکان همکاری  از طریق ایمیل با شما مکاتبه خواهد شد و شرایط همکاری و توافق نامه برای شما ارسال می شود.

- لازم است آثار ارائه شده حتما دارای امضای هنرمند باشند.

- در زمان بارگذاری تصاویر آثار ارزشمندتان، از واضح بودن، عدم انعکاس نور در تصویر، عدم تصحیح رنگ و یا پردازش گرافیکی تصاویر اطمینان حاصل کنید.

- بهتر است برای ارائه بهتر اثر ارزشمندتان همراه با تصاویر اثر، برای ما ویدئو ارسال کنید.

برای همکاری با ما می توانید سه اثر را برای ارائه و فروش معرفی نمایید، در صورت تمایل به ارائه آثار بیشتر، تصاویر آثار را برای بررسی، در قسمت نمونه آثار هنرمند بارگذاری کنید.

ثبت

سپاس از همراهی ارشمند شما، اطلاعات شما ثبت شد؛ پس از بررسی و در صورت امکان همکاری با شما از طریق ایمیل با شما مکاتبه خواهد شد.